Diensten

 

Numeriek Bewindvoering biedt als diensten aan

  • Bewindvoering
  • Curatele
  • Mentorschap

 

Bewindvoering:

Bewindvoering is een maatregel die wordt uitgesproken door de kantonrechter. Als een meerderjarig persoon door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden niet meer in staat is zijn of haar financiële belangen te behartigen kan een bewindvoerder deze zaken overnemen. Op het moment dat bewindvoering niet meer nodig lijkt kan de onder bewind gestelde een verzoek indienen bij de kantonrechter om de maatregel op te heffen.

Curatele:

Op het moment dat een meerderjarig persoon niet meer in staat blijkt zijn of haar persoonlijke en financiële belangen te behartigen kan een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter voor curatele. Curatele houdt in dat een persoon handelingsonbekwaam en onbevoegd is. De persoon heeft geen rechten meer alleen plichten. Zo kan een onder curatele gestelde bijvoorbeeld geen contracten meer aangaan. Als hij of zij dit toch doet, kan de curator dit ongedaan maken. Curatele is een maatregel die over het algemeen wordt aangevraagd voor dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten of personen met een psychiatrisch ziektebeeld en/ of verslavingsproblemen.

 

Mentorschap:

Mentorschap is een door de kanton rechter uitgesproken maatregel die alleen betrekking heeft op persoonlijke zaken van meerderjarige personen. Doordat de mentor beslissingen neemt wordt iemand zo veel mogelijk op persoonlijk vlak beschermd. Beslissingen hebben over het algemeen betrekking op verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten of personen met een psychiatrisch ziektebeeld en/ of verslavingsproblemen.

  • Personen die op bijstand niveau leven en waarvoor één van bovenstaande maatregelen van kracht is, hebben recht op bijzondere bijstand via Dienst Werk en Inkomen voor de maandelijks te maken kosten.
  • Voor meer informatie over bewindvoering, curatele en mentorschap verwijs ik naar de website van Rijksoverheid;

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap